Automatické hlásenie

Chýbajú vám kukučkové hodiny, ktoré odbíjajú každú polhodinu? Corvus dokáže takéto hodiny spoľahlivo nahradiť. Predstavíme si funkciu automatické hlásenie času.

Automatické hlásenie času nastavíme jednoducho: Na hlavnej obrazovke poklepeme na dátum a čas. Následne nájdeme a poklepeme na položku Automatické hlásenie času. Tu máme nasledujúce možnosti:

Vysloviť čas: Nastavenie meníme poklepaním. Ak zapneme túto možnosť, Corvus bude oznamovať čas. Môžeme tiež oznamovanie času vypnúť a napríklad ponechať len oznamovanie zmeškaných udalostí.

vysloviť zmeškané hovory a správy: Nastavenie meníme poklepaním. Ak zapneme, Corvus bude pravidelne oznamovať, či máme nejaké zmeškané hovory a neprečítané správy.

Prehrať Zvuk: Nastavenie meníme poklepaním. Určuje, či sa pred oznámením prehrá zvuk.

<aktívne v hodinách: Toto nastavenie určuje, kedy bude Corvus čas oznamovať. Môžeme takto vypnúť oznamovanie napríklad v noci. Po poklepaní sa dostaneme do zoznamu hodín. V zozname sa presúvame švihaním hore a dole. Hodiny, v ktorých chceme oznamovanie zapnúť označíme švihnutím doprava.

hlásiť každých: Po poklepaní môžeme určiť, ako často chceme hlásenie počuť. Máme k dispozícii rozsah od každých 5 minút po hodinové hlásenie.

Zvuk: Po poklepaní sa ocitneme v zozname zvukov. Tu určujeme zvuk, ktorý sa prehrá pred hlásením.