Budík

Corvus sa postará, aby ste nezaspali do práce. Môžete si nastaviť niekoľko budíkov na rôzne situácie. V tomto návode si ukážeme, ako to urobiť.

Pravdepodobne ste už objavili jednoduchý budík, ktorý si v Corvuse môžete nastaviť. Stačí, ak na hlavnej obrazovke poklepete na čas a dátum.
prvá položka je budík. Po poklepaní sa dostaneme do zoznamu budíkov. Vždy máme k dispozícii predvolený základný budík.
Po poklepaní na tento budík sa dostaneme do jeho možností. Tu môžeme nastaviť čas, aktivovať a deaktivovať budík a tiež nastaviť opakovanie.

Ak chceme nastaviť čas budenia, jednoducho poklepeme na položku čas. Postupne na vyzvanie zadáme hodinu a minútu budenia.
Corvus nám po nastavení času automaticky budík zapne, takže môžeme okno opustiť a budík je nastavený. Ak chceme nastavenia meniť, stačí sa švihaním hore a dole presúvať medzi položkami a poklepaním prepínať nastavenia.

Predvolený budík nás zobudí len v nasledujúci deň. Ak chceme, aby nás budík budil každý deň v nastavenom čase, prejdeme na položku opakovať a poklepaním opakovanie zapneme.

Predstavme si, že chceme, aby nás budík budil len v pracovné dni o siedmej ráno. Na tento účel pridáme nový budík. Urobíme to z kontextovej ponuky, kde aktivujeme novú položku. V tomto prípade už máme oveľa pestrejšie možnosti nastavenia.

Po poklepaní na položku čas postupne na vyzvanie zadáme hodinu a minútu, kedy nás bude Corvus budiť.

Poklepaním na položku stav môžeme budík zapínať a vypínať.

ďalšia položka je opakovanie. Tá určuje, či sa bude budík opakovať. Po jej aktivovaní sa nám sprístupní možnosť nastaviť si konkrétne dni.

Po poklepaní na položku dni sa dostaneme na zoznam dní. V zozname sa presúvame švihaním hore a dole. Dni označujeme a odznačujeme švihaním doprava. Nastavenie potvrdíme poklepaním.

Ďalej môžeme nastaviť Odklad. To nám určí, koľko Corvus počká, ak ráno budík odložíme. Po poklepaní na vyzvanie zadáme minúty.

Takisto môžeme nastaviť, či bude Corvus počas budenia hlásiť čas. Nastavíme to po poklepaní na položku povedať čas. Na výber máme rôzne intervaly opakovania času, pričom môžeme zvoliť aj neustále opakovanie alebo oznamovanie vypnúť.

Nastavenie Postupne zosilňovať Určuje, či bude zvuk budíka postupne stúpať, alebo začne zvoniť od začiatku nahlas.

Po poklepaní na názov si môžeme budík pomenovať. Táto možnosť sa nám zíde najmä vtedy, ak časom pridáme viacero budíkov a budeme ich chcieť rozlíšiť.

Napokon môžeme nastaviť ešte tón. Po poklepaní sa ocitneme v zozname dostupných zvukov. Každý budík tak môže budiť iným zvukom.

Môžeme tiež ako zvuk budíka použiť internetové rádio. V nedeľu o 12:30 dávajú seriál, ktorý nechceme zmeškať. Chceme, aby sa prehrávanie rádia spustilo automaticky v tomto čase. Nastavíme budík, ktorý len v nedeľu o 12:30 spustí rádio.

Najprv potrebujeme mať k dispozícii adresu streamu rádio stanice. Najjednoduchšie je uložiť si rádio medzi obľúbené stanice v aplikácii internetové rádiá. Ako to urobiť môžete nájsť v návode o internetových rádiách. Ak sa stanica v databáze nenachádza, ale viete jej adresu, môžete vložiť adresu streamu aj ručne.

Z kontextovej ponuky v module budík vytvoríme nový budík. Následne nastavíme čas budenia na 12:30..

Prejdeme na položku dni. V zozname dní vyberieme nedeľu.

Prejdeme na poslednú položku s názvom stream. Tu môžeme vybrať stream z obľúbených staníc, zadať adresu ručne alebo, ak sme už nejaký stream zvolili, adresu vymazať.

Po poklepaní na možnosť pridať z obľúbených si zvolíme stanicu, ktorú Corvus v zadanom čase spustí.

V zozname budíkov môžeme s budíkmi robiť nasledujúce operácie:

švihaním doprava môžeme budík vypnúť a zapnúť. Ak napríklad máme v piatok dovolenku, nemusíme pracovný budík upravovať, môžeme ho dočasne vypnúť z ponuky budíkov. Potom je ale potrebné ho rovnako aj zapnúť.
Budík môžeme tiež odstrániť. Mazanie funguje rovnako, ako v celom prostredí corvusu. Môžeme použiť kontextovú ponuku, alebo gesto 1-shift klepnutie dvoma prstami. Pozor, Predvolený budík sa nedá zmazať, len vypnúť.

Predvolený budík si môžeme nastaviť aj pomocou hlasových povelov. Na hlavnej obrazovke stlačíme tlačidlo1-shift, teda tlačidlo na pridávanie hlasitosti. Počkáme na signál a vyslovíme povel. Napríklad "Zobuď ma o deviatej":

Corvus nám takto nastaví predvolený budík len na zajtra o deviatej ráno. Povelom môžeme predvolený základný budík vypnúť, napríklad povelom "nebuď ma".

Hlasovými povelmi sa dá ovládať len predvolený budík a funkcia nemá vplyv na ostatné budíky.
Ak chceme zmeniť tón predvoleného budíka, urobíme to v nastaveniach, v časti tóny.
Corvus nás na aktívne budíky upozorňuje vždy aj na hlavnej obrazovke pri čítaní dátumu a času. Tiež nás upozorní, koľko času ostáva do budenia po odomknutí obrazovky.