Časovač

Ste v kuchyni a potrebujete odstopovať presne 5 minút? Alebo prednášate na konferencii a potrebujete si sledovať čas, aby ste nehovorili dlhšie ako 30 minút? Aj s týmito úlohami vám pomôže Corvus, konkrétne modul časovač.

Do modulu časovač sa dostaneme nasledovne: Na hlavnej obrazovke poklepeme na položku čas a dátum. Následne aktivujeme položku časovač.

V Corvuse môžeme mať aktívnych viacero časovačov a môžeme ich spúšťať podľa potreby. Vždy máme k dispozícii základný časovač, ktorý môžeme použiť napríklad v kuchyni.

Po poklepaní na predvolený časovač môžeme nastaviť čas. Na vyzvanie postupne zadáme hodiny, minúty a sekundy.

Časovač spustíme po poklepaní na položku spustiť. V zozname časovačov teraz môžeme sledovať jeho priebeh.

Ak je časovač už na konci, ale my máme pocit, že jedlo treba nechať variť dlhšie, môžeme k bežiacemu časovaču pridať ďalšie minúty. Stačí, ak na bežiaci časovač poklepeme. Z ponuky môžeme tiež časovač ukončiť.

Okno časovača môžeme aj zavrieť. Corvus nás po odpočítaní upozorní zvukom.

Predvolený časovač môžeme nastaviť a rovno spustiť aj hlasovým povelom. Napríklad: "nastav časovač na 15 minút" Rovnako ho môžeme aj zastaviť povelom: "vypni časovač"

Poďme teraz na prednášku. Chceme, aby časovač odpočítaval tridsať minút a tiež chceme, aby nás pravidelne upozorňoval. Preto si vytvoríme nový časovač.
Z kontextovej ponuky modulu časovač aktivujeme položku pridať časovač.
Prvá položka je názov. Po poklepaní do editačného poľa zadáme názov nášho časovača.

Po poklepaní na položku čas postupne na vyzvanie zadáme hodiny, minúty a sekundy.

K dispozícii máme tri upozornenia. Prvé upozornenie upozorňuje jedným zavibrovaním a  jedným pípnutím. Druhé dvomi a tretie tromi pípnutiami alebo vibráciami. Predpokladajme, že prvé upozornenie chceme v prvej tretine prednášky, v 10. minúte. Preto prejdeme na prvé upozornenie. Po poklepaní zadáme čas desať minút.

Rovnako postupujeme aj pri druhom upozornení, ktoré chceme v polovici. Tu zadáme hodnotu 15 minút. Napokon môžeme nastaviť aj tretie upozornenie, ktoré nás upozorní 5 minút pred koncom prednášky. Preto zadáme 25 minút.

Môžeme tiež rozhodnúť, ako nás Corvus bude upozorňovať. Po poklepaní na položku Spôsob upozornenia si môžeme vybrať medzi zvukmi, vibráciami alebo kombináciou oboch.

časovač je pripravený a počas prednášky ho stačí len spustiť aktivovaním poslednej položky.

Môžeme tiež použiť hlasový povel "Spusti časovač prednáška". Hlasom sa dá časovač prednáška aj vypnúť: "Vypni časovač prednáška".

Nepotrebný časovač môžeme z ponuky časovačov odstrániť gestom 1-shift klepnutie dvoma prstami.