Skratky na hlavnej obrazovke

Facebook, Whatsapp, Skype, Shasham. Množstvo aplikácií. Ale to zdĺhavé hľadanie, kým konkrétnu v tom dlhom zozname nájdeme. V tomto návode si ukážeme, ako jednoducho a rýchlo z hlavnej obrazovky Corvusu spúšťať aplikácie, ktoré často používate. A to len s použitím jedného priradeného skratkového gesta.

Asi ste si už všimli, že z hlavne obrazovky môžeme gestami spúšťať niektoré funkcie corvusu. Napríklad chceme niekam zavolať? Tak v predvolenom nastavení použijeme 1 shift švih doprava a spustí sa aplikácia Telefón. Alebo chceme napísať novú správu? V predvolenom nastavení použijeme gesto 1 shift švih doľava a spustí sa nová správa. Môžeme si ale vytvoriť aj vlastné skratky. Stačí otvoriť Nastavenia a v nich poklepeme na položku Gestá. Napokon aktivujeme položku Skratky na hlavnej obrazovke.

Celkovo si tu môžeme vytvoriť až 20 skratiek. S tlačidlom na pridávanie hlasitosti, teda 1 shift, môžeme kombinovať švihanie prstom hore, dole, doprava a doľava. Takisto aj švihanie dvoma prstami všetkými štyrmi smermi a tiež poklepanie jedným a dvoma prstami. Takisto môžeme kombinovať aj súčasné stlačenie oboch tlačidiel hlasitosti, teda 1 shift a 2 shift súčasne, so švihaním jedným a dvoma prstami i poklepaním jedným a dvoma prstami.

Z hlavnej obrazovky chceme gestom 1 shift dvojité poklepanie spúšťať Facebook. Najprv v zozname nájdeme gesto 1 dvojité poklepanie. Po poklepaní sa nám otvorí zoznam s rôznymi funkciami Corvusu. Napr. Telefón, Kontakty, Register, Volané čísla, Neprijaté hovory a podobne. Nás ale zaujíma až posledná položka, teda Spustiť androidovú aplikáciu. Po poklepaní sa nám zobrazí zoznam všetkých aplikácii v telefóne. Tu nájdeme Facebook a poklepaním potvrdíme.

A nakoniec skúška správnosťi. Na hlavnej obrazovke Corvusu vykonáme zvolené gesto 1 shift dvojité poklepanie a ak sme všetko spravili správne, spustí sa nám aplikácia Facebook.

Za domácu úlohu môžete preskúmať, na čo všetko si môžete nastaviť skratkové gesto z hlavnej obrazovky Corvusu.