Tienenie obrazovky

V lete radi sedíme v tieni. Niekedy môžeme mať zatemnenú myseľ alebo zatemnenú miestnosť. Alebo nás niekto môže zatieniť. No a  corvus nám môže zatieniť náš smartfón.

Nechcete, aby vám ľudia nazerali na displej telefónu? Alebo máte ešte zvyšky zraku a ruší vás svetlo z obrazovky? Alebo máte Amoled displej a chcete výrazne ušetriť svoju batériu zhasnutým displejom pri práci, keď i tak naň nedovidíte? V corvuse si môžete zatieniť obrazovku. Predvolene je tienenie obrazovky vypnuté. Môžeme si ho predvolene zapnúť v nastaveniach. Vstúpime do PONUKA>NASTAVENIA>DISPLEJ a vyhladáme položku Tienenie. Poklepaním meníme nastavenie tienenia na Tienenie zapnuté, alebo Tienenie vypnuté. Ak zvolíme Tienenie zapnuté, máme predvolene obrazovku zatienenú a nič na nej teraz nie je zobrazené - vidiaci na nej nič neuvidia.

Tienenie obrazovky môžeme rýchlo zapínať a vypínať aj pomocou gesta 2 shift švih doľava. Stlačte tlačidlo na stišovanie hlasitosti a švihnite prstom doľava. Toto gesto sa však používa len na dočasnú zmenu stavu tienenia oproti prednastavenej. Napríklad, ak máte prednastavené tienenie na zapnuté a chcete rýchlo niečo vidiacemu na obrazovke ukázať, je rýchlejšie použiť toto gesto na dočasné vypnutie tienenia a následne, opäť tým istým gestom tienenie zapnúť. Keď zapnete alebo vypnete tienenie gestom, Corvus vás v každom okne upozorní, že obrazovka je v inom stave, ako ste nastavili v nastaveniach.

Tienenie sa automaticky vypne vždy, keď v čítači obrazovky deaktivujete skúmanie dotykom. Ak máte v telefóne tajnosti, corvus vám ich zatieni pred neželaným pohľadom.